Aktualizace školního řádu

S platností od 1. 9. 2017 aktualizován školní řád.