Ukázky výcviku dravců a sov

Ukázky výcviku dravců a sov

Dne 7.9.2017 proběhl na naší ZŠ každoroční výukový program, který provádí společnost Seiferos Lednice. Každý žák platil 20 Kč a 30 Kč přispěla škola.

Na fotbalovém hřišti si všichni mohli prohlédnout 45 druhů dravců a sov, což je nejucelenější sbírka v celé ČR. Pracovník společnosti uměl o životě každého druhu poutavě vyprávět.

Následovala řada otázek a každá správná odpověď byla odměněna fotografií dravce.

Dalším bodem programu byly ukázky letových schopností některých dravců a sov. Zapojili se do něj i někteří žáci, pro které to byl jistě mimořádný zážitek. Nejvíce nás zaujal orel, který se s radostí vznesl do výšky a zmizel za benzinovou pumpou. Ale poněvadž jsou ptáci se svými majiteli kamarádi, vrátil se.

Program byl pěkný i užitečný a určitě budeme mít zájem o jeho uskutečnění i v příštím školním roce.        L. Teplá