Akce na měsíc listopad a prosinec

Akce školy v listopadu a v prosinci 2017

30. října – 4. listopadu – zájezd žáků do Velké Británie („To nejhezčí ze srdce Anglie“)

1. listopadu – Pohádkové vaření v SŠ v Poličce, 2. ročník

- v 15 hodin na radnici vítání občánků, program zajišťuje p. uč. Buršíková a 2. roč.

4. listopadu – kurz keramiky pro veřejnost (pouze pro přihlášené účastníky)

8. listopadu – návštěva žáků 8. a 9. ročníku v SŠ obchodní a služeb SČMSD Polička – Den otevřených dveří, soutěž odborných dovedností na téma „Nevěsta v punkovém stylu“

16. listopadu – ekologické centrum Krátká, program „Vánoční čas“, 3. – 5. ročník

- čtvrtletní pedagogická rada

- celodenní projekt žáků 2. stupně

17. listopad – státní svátek

23. listopadu – od 13 hodin do 15.30 hodin konzultační den

- od 14.30 hodin schůzka rodičů vycházejících žáků s VP a zástupci SŠ (od 15 hod.)

- volby zákonných zástupců do školské rady

25. listopadu – kurz keramiky pro veřejnost (pouze pro přihlášené účastníky)

27. – 29. listopadu – adventní dílničky, rozpis dílniček na školní nástěnce

28. listopadu – Mobilní planetárium, MŠ – 9. ročník, 40 Kč/žák (z toho 20 Kč platí škola)

1. prosince – návštěva žáků 8. a 9. ročníku v bystřických školách

4. prosince – náhradní termín plaveckého výcviku žáků 3. a 4. ročníku

5. prosince – návštěva Mikuláše, čertů a anděla v MŠ a ZŠ

7. prosince – loutková pohádka pro děti MŠ

8. prosince – Pohádkové vaření v SŠ v Poličce, 3. a 5. ročník

- florbalový turnaj okolních základních škol

13. prosince – od 13.30 hodin vánoční besídka, vánoční minijarmark a kavárna

19. prosince – od 13.30 hodin v sále školy vánoční besídka dětí MŠ

20. prosince – Prezentuj svou firmu – soutěž družstev ZŠ v SŠ Nové Město na Moravě

21. prosince – výchovný koncert, v 10.20 hodin 1. stupeň „Hudební abeceda“,

                     v 11.15 hodin 2. stupeň „Vyprávění o flétně a kytaře“, 40 Kč/žák (z toho 20 Kč platí škola)

22. prosince – vánoční besídky ve třídách, 1. stupeň soutěže, 2. stupeň „Vánoční laťka“ – turnaj ve skoku vysokém

23. prosince – 2. ledna – vánoční prázdniny