Logická olympiáda

Logická olympiáda

Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Do základního (online) kola se z naší školy v Kategorii A (1. stupeň) zapojil Mark Šindelka, Pavla Šafrová, Tadeáš Vícha, Michal Šafr a v Kategorii B (2. stupně) Blanka Hubertová a Richard Ondrůch. Celkem se  v kategorii Kategorie A (2.-5. ročník ZŠ) do soutěže zapojilo 14483 řešitelů, z toho v našem kraji 695. V kategorii Kategorie B (druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých SŠ) se do soutěže zapojilo 20722 řešitelů, z toho v našem kraji 1416. Nejúspěšnějším řešitelem z naší školy se stal Marek Šindelka ze 4. ročníku  na 34. – 43. místě v kraji a 1455-1567. místě v celém ČR.