Opatření MŠMT k přijímacím zkouškám

Opatření obecné povahy k přijímacímu řízení ke stažení zde