Informace k zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2021/ 22

Zápis k povinnému vzdělávání -  od 15. do 23. dubna

Ve čtvrtek dne 15. dubna 2021 od 8 do 10 a od 13 do 14 hodin se uskuteční v ředitelně školy (1. poschodí hlavní budovy) zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2021/2022 s osobním podáním dokumentů zákonným zástupcem. Zápis lze také uskutečnit bez osobní přítomnosti zákonného zástupce ve škole, kdy dokumenty budou škole zaslány datovou schránkou, emailem s elektronickým podpisem či poštou (dokumenty můžete také hodit do poštovní schránky nad školou u vchodu do školní kuchyně).

Zapisované děti: narozené od 1. září 2014 do 31. srpna 2015 a ti, co měli odklad školní docházky.

Při osobním podání zákonný zástupce vezme s sebou k zápisu:

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Dotazník pro žáka 1. ročníku;

Pokud budete žádat o odklad povinné docházky, také žádost o odklad školní docházky doloženou školským poradenským zařízením a dětským (odborným) lékařem.

 

Pokud budete zasílat dokumenty k zápisu datovou schránkou, poštou či emailem s elektronickým podpisem, termín pro zaslání těchto dokumentů je do 23. dubna 2021.

 

Veškeré informace MŠMT a školy k zápisu k povinnému vzdělávání najdete na webových stránkách školy (oddíl Aktuality) a zřizovatele.

Formuláře jsou ke stažení na webových stránkách školy v oddíle Ke stažení, vytištěné formuláře si můžete také vyzvednout v úředních hodinách v kanceláři Městyse Jimramov od 31. března 2021.

 

Informace pro rodiče při zápisu do 1. třídy  v případě žádosti o odklad povinné docházky

Všechny zapsané děti (včetně předpokládaných odkladů, kdy rodiče ještě nepodali žádost o odklad povinné školní docházky) budou informováni od 7. května 2020 zveřejněním seznamu (ne)přijatých dětí pod příslušným registračním číslem na vstupních dveřích do základní školy, v MŠ a na webových stránkách školy o (ne)přijetí dítěte k základnímu vzdělávání. Pokud bude stále platit nouzový stav a nebude v provozu škola, bude seznam vyvěšen na vstupní bráně do areálu školy, na webových stránkách školy a zřizovatele (Městys Jimramov)

Protože je velmi složité správní řízení, je dohodnut tento postup v případě žádosti o odklad:

  • Každé dítě musí mít žádost doloženou doporučujícím posouzením dětského (odborného) lékaře a příslušného školského poradenského zařízení (PPP a SPC Vysočina, pracoviště PPP Žďár nad Sázavou, Veselská 35/43, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel. 566 622 387,604 971 423).

  • Teprve až rodiče zajistí kladné vyjádření od poradenského zařízení a lékaře, navštíví školu, předají žádost o odklad školní docházky s oběma doporučeními a ředitelka na místě rozhodne o odkladu školní docházky (žádost musí být podána nejpozději do 30. dubna 2020).

  • Žádost o odklad musí obsahovat tyto náležitosti (podle správního řádu):

- kdo ji podává (jméno, příjmení, datum narození, bydliště zákonného zástupce)

- předmět žádosti (co žadatel žádá)

- označení správního orgánu, jemuž je žádost doručována (ZŠ a MŠ Jimramov, příspěvková organizace, Padělek 133, 592 42 Jimramov)

- přílohy, které obsahují doporučení lékaře a poradenského zařízení

- datum a podpis žadatele