Provoz mateřské školy o prázdninách

PROVOZ  MATEŘSKÉ  ŠKOLY  O  PRÁZDNINÁCH:

Prázdninový provoz bude zahájen 1. července. Ředitelka MŠ rozhodla z provozních důvodů a čerpání dovolené omezit provoz v období července a srpna takto:

ČERVENEC: provoz bude 1. a 2. července, 12. – 16. července 2021

SRPEN: provoz bude od 16. – 31. srpna 2021

Dle Vyhlášky č. 14/2005 Sb., v platném znění, je rozhodnutí o omezení provozu v MŠ v kompetenci ředitele školy. Nerozhoduje  zřizovatel.

ŠKOLKOVNÉ  BUDE  VYBÍRÁNO  DO 25. 6. A ČINÍ 50 Kč/týden, ZA CELOU DOBU PRÁZDNINOVÉHO PROVOZU SE VYBÍRÁ 200,- Kč.

Vyvěšeno 26.04.2021                                                                                                          Mgr. Věra Křížová, v. r.