Výběrové řízení na místo vedoucí školní jídelny

Základní škola a Mateřská škola Jimramov, p. o.

Padělek 133, 592 42 Jimramov

tel. 566 562 512, e-mail: zsjimramov @unet.cz

vyhlašuje

výběrové řízení na místo vedoucí školní jídelny

 

Předpoklady pro výkon funkce:

 • středoškolské vzdělání v oboru
 • praxe v oboru  
 • plná způsobilost k právním úkonům
 • občanská a morální bezúhonnost
 • znalost platných předpisů a norem školního stravování včetně předpisů hygienických a dále pak souvisejících právních předpisů
 • komunikativnost, zodpovědnost, organizační a řídící schopnosti,  schopnost samostatného rozhodování
 • zdravotní způsobilost
 • pokročilá znalost práce na PC (znalost programu Stravné od firmy Z-WARE s.r.o. výhodou)
 • zdravotní průkaz pro zaměstnance veřejného stravování
 • výhodou jsou zkušenosti s řízením provozu

 

Náležitosti písemné přihlášky:

 • jméno, příjmení, datum a místo narození, místo trvalého pobytu, případně korespondenční adresa, kontaktní spojení (telefon, e-mail), podpis

 

K písemné přihlášce nutno doložit:

 • ověřená kopie dokladů o průběhu zaměstnání a délce odborné praxe, včetně funkčního zařazení
 • ověřená kopie dokladů o požadovaném vzdělání
 • strukturovaný životopis
 • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší tří měsíců)
 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu pozice vedoucí školní jídelny
 • písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a Evropského nařízení ke GDPR

 

Předpokládaný nástup do zaměstnání: 1. 7. 2021 nebo po dohodě

Platové zařazení: dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

 

Písemné přihlášky včetně výše uvedených dokumentů zašlete poštou nebo doručte osobně do 17. května 2021 (včetně) na adresu:

ZŠ a MŠ Jimramov, p. o.

Mgr. Věra Křížová

Padělek 133

592 42 Jimramov

Na obálku uveďte „Výběrové řízení ŠJ“

Termín výběrového řízení bude žadatelům oznámen telefonicky nebo mailem.