Provoz ŠD od září 2021

Informace k provozu školní družiny od 1. září 2021

 Ministerstvo školství vydalo manuál k Provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke covid-19, doporučuje co nejvíce minimalizovat slučování tříd, maximálně spojovat dvě skupiny.  

     Ranní družina bude prozatím organizována pro žáky 1. a 2. třídy ve třídě v přízemí, ostatní žáci po příchodu do školy odejdou přímo do svých tříd. Odpolední družina pro žáky 1. – 4. ročníku s kapacitou 60 žáků bude rozdělena do tří oddělení, aby se minimalizoval kontakt mezi žáky různých ročníků. Z kapacitních i organizačních důvodů budou mít oddělení různě ukončený provoz.

     První oddělení budou tvořit žáci 1. a 2. ročníku s vychovatelkou p. Miladou Vojtovou, třída bude umístěna v učebně vedle školní jídelny. Provoz tohoto oddělení je do 15.30 hodin. Zákonní zástupci při vyzvednutí dětí ze ŠD zazvoní na zvonek s označením ŠD 1. oddělení. Po dobu dvou týdnů od začátku školního roku mohou vstoupit zákonní zástupci do šatny s ochranou dýchacích cest a pomoci svému dítěti v šatně při příchodu i odchodu.  

     Druhé oddělení pro žáky 3. ročníku bude umístěno ve třídě ŠD v přízemí. Vychovatelka p. Zdena Bradáčová. Toto oddělení bude v provozu do 15 hodin. Zákonní zástupci si zazvoní na zvonek označený ŠD 2. oddělení a před školou vyčkají na příchod svého dítěte.

     Třetí oddělení pro 4. ročník bude umístěno v běžné třídě, která bude před začátkem činnosti ŠD vydezinfikována. Vychovatelkou bude p. Radmila Myslivcová, provoz tohoto oddělení bude do 14.30 hodin. Zákonní zástupci si své dítě vyzvednou na telefonním čísle 721 567 304 a opět vyčkají před školou na jeho příchod.

     O pobytu žáka ve ŠD mimo provozní dobu 2. a 3. oddělení se lze domluvit individuálně.

     Žáci přihlášení do ŠD zaplatí 250 Kč za pololetí (září – leden). V případě uzavření školy z důvodu pandemie se poměrná částka vrací zákonným zástupcům.