Mimořádné opatření MZ platné od 3. 1. 2022

Mimořádné opatření MZ pro školy platné od 3. 1. 2022 zde : https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/12/Mimoradne-opatreni-screen...