Zápis dětí k povinnému vzdělávání

Zápis k povinnému vzdělávání 7. dubna 2022
Ve čtvrtek dne 7. dubna 2020 od 13 do 15.30 hodin se uskuteční ve 2. třídě (2. poschodí hlavní budovy) zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2022/2023.
Zapisované děti: narozené od 1. září 2015 do 31. srpna 2016 a ti, co měli odklad školní docházky.

K zápisu vezměte s sebou:

žádost o přijetí k základnímu vzdělávání,

dotazník pro žáka 1. ročníku;

pokud budete žádat o odklad povinné docházky, tak žádost o odklad školní docházky doloženou školským poradenským zařízením a dětským (odborným) lékařem nebo klinickým psychologem.

Formuláře jsou ke stažení na webových stránkách školy v oddíle Ke stažení, vytištěné formuláře si můžete vyzvednout v mateřské škole.