Anketa školní jídelny

Dobrý den,

v prvních čtrnácti dnech měsíce března probíhala mezi našimi strávníky anketa, kterou měli všichni naši strávníci šanci vyplnit. Z 270 ks vydaných dotazníků se mi vrátilo 209 ks.

Kromě přiloženého vyhodnocení otázek jste ještě měli možnost odpovídat na to, co byste chtěli změnit v jídelně a co byste ještě chtěli uvařit. V dalších měsících se budeme snažit zařazovat do jídelníčku jídla, která jste si vybrali a která měla nejvyšší množství hlasů. S ohledem na to, že smažená jídla můžeme vařit pouze jednou, maximálně dvakrát do měsíce, tak vybíráme taková jídla, která mají rádi i naši starší strávníci a jsou také realizovatelná ve školním stravování. Co se týká solniček a pepře na stoly dětí, vzhledem tomu, že solit a kořenit není pro děti zdravé, je dávat nesmíme. Výběr ze dvou jídel plánujeme na den dětí.

Většina z vás chválí práci nejen kuchařek, ale i p. Peňázové a p. Trnové z pečovatelské služby. Za slova podpory a chvály děkujeme a vážíme si toho.

Za sebe bych chtěla poděkovat celému týmu kuchařek za aktivní přístup a spolupráci. A speciálně p. vedoucí kuchařce Daně Novotné, která má na starost kompletní sestavování jídelníčku.

Závěrem také děkuji vám všem za spolupráci.  

Dana Krištofová