Harmonogram přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání

Harmonogram přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání

5. května – zápis k předškolnímu vzdělávání – zákonní zástupci obdrží v mateřské škole potřebnou dokumentaci

do 25. května – zákonní zástupci odevzdají do mateřské školy vyplněné dokumenty (i s potvrzením pediatra)

do 3. června – rozhodne ředitelka školy o přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

6. června – bude na vstupních dveřích (skleněných) do základní školy a v MŠ vyvěšen seznam dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání pod registračními čísly, současně bude tento seznam zveřejněn na internetových stránkách školy (www.zsjimramov.unet.cz)
Nepřijatým dětem bude zasláno písemné oznámení o nepřijetí.