Testování SCIO ve školním roce 2021/22

Testování firmou SCIO ve školním roce 2021/22.

I v letošním roce probíhalo na naší škole testování znalostí a dovedností žáků firmou SCIO.

Testování v 9. ročníku se uskutečnilo v měsíci listopadu, ve 3. a 5. ročníku v měsíci dubnu.

9. ročník

Výsledky testování v českém jazyce byly na naší škole lepší než u 70 % zúčastněných škol. V matematice patřila naše škola mezi 10% nejúspěšnějších škol v testování.

Studijní potencionál žáků v českém jazyce podle srovnání s testem obecných studijních předpokladů je využíván optimálně, výsledky žáků odpovídají jejich studijním předpokladům.

Studijní potencionál žáků v matematice podle srovnání s testem obecných studijních předpokladů je využíván dobře, výsledky žáků jsou lepší než jejich studijní předpoklady.

Velmi dobré výsledky byly i v testování SCATE v anglickém jazyce.  21 % žáků nesplnilo očekávané výstupy, výsledky 36 % žáků byly na vyšší úrovni ( B1 ) než je předepsaná úroveň pro 9. ročník.

3. ročník

Výsledky 3. ročníku byly ve všech oblastech nadprůměrné. V českém jazyce a v oblasti člověk a jeho svět jsme předstihli 80 % zúčastněných škol, v matematice a v klíčových kompetencích se naše škola řadí mezi 10 % nejúspěšnějších škol v testování. V anglickém jazyce jsme předstihli 80 % zúčastněných škol, výsledky v poslechu anglického jazyka jsou lepší než u poloviny zúčastněných škol.

5. ročník

Žáci řešili testy z českého jazyka, matematiky, anglického jazyka a z obecných studijních předpokladů.  Výsledky testů z českého jazyka i matematiky byly lepší než u 70 % zúčastněných škol.

V anglickém jazyce metodou SCATE téměř 86 % žáků splnilo očekávaný výstup, 14 % výstupy nesplnilo,  14 % dosáhlo výsledků vyšších než je předepsaná úroveň pro 5. ročník, úrovně A2.

Porovnáním výsledků testu z českého jazyka a matematiky s výsledky testu OSP se zjistilo, že studijní potencionál žáků v matematice i českém jazyce je využíván dobře a učitelé s ním zřejmě velmi dobře zacházejí. Výsledky žáků jsou na vyšší úrovni, než jaká odpovídá jejich studijním předpokladům.