Národní testování SCIO pro žáky 9. ročníku.

V měsíci listopadu se žáci 9. ročníku zapojili do národního testování žáků 9. tříd. Výsledky těchto testů jim mohou pomoci v rozhodování, na kterou školu si podat přihlášku.

V souhrnném hodnocení v českém jazyce byly výsledky našich žáků lepší než u 80% ostatních škol, v matematice pak byly lepší než u 60% škol zapojených do testování.
V anglickém jazyce více než 40 % žáků dosáhlo vyšší úrovně, než je předepsaná . Po žáky 9. ročníku je stanovena úroveň A2.