Programování robotů v hodině informatiky v 6.ročníku

Od září tohoto školního roku se informatika na naší škole učí již od 4.ročníku. V příštím školním roce 2023-2024 bude výuka informatiky probíhat od 4.-9. třídy. Na fotografiích je zachycena práce s roboty typu VEX GO.