Plánované akce na měsíc březen a duben

Plánované akce na měsíc březen a duben

2. 3.       Gymnázium Nové Město na Moravě – vzdělávací program – 8. ročník

9. 3.      Okresní kolo olympiády z Aj

10..3.     Recitační soutěž – Bystřice nad Pernštejnem , 5. a 6. r

17. 3.     Matematický klokan

              Čtyřlístek – Bystřice nad Pernštejnem – 4. a 5. r

20. 3.     Minimální preventivní program – 3. a 5. r.

21. 3.     Minimální preventivní program –  4. a  7. r.

              Velikonoční program – Krátká – 1. r.

             Dodávka - Ovoce a zelenina/ Mléko do škol - 1.st.

22. 3.     Minimální preventivní program – 8.r.

              Okresní kolo fyzikální olympiády

23. 3.     Vzdělávací program – Grafika -  Muzeum Polička – 7.r.

24. 3.     Poznej Vysočinu – Jihlava- 9.r.

24.3.    Minimální preventivní program - 2.r.

24.3.   Odpolední vystoupení ZUŠ ART v sále školy

27. 3. - 31. 3. Projekt Bláznivý týden - 1. st.

29. 3.     Poznávací zájezd do Vídně – 7., 8., 9. r.

              Krajské kolo zeměpisné olympiády

30.3.      Beseda s horolezcem Radkem Jarošem pro 1. i 2.st.

31. 3.     Ukončení projektu Velikonoční strom pro Jimramov

3. 4.       Velikonoční program – Krátká – 4. a 5. r.

              Projekt -  Den Země - 2. st.

4. 4.       Zápis do 1. ročníku ZŠ – 13, 30 – 15 hod.

od 4. 4.  Testování SCIO - 3. a 5. r.

5.4.  První pomoc - 8.roč.

6. – 10.4. – volno, prázdniny a Velikonoce

12. 4.     Abeceda peněz ( spolupráce s ČS ) – 2. a 4. r.

              Vzdělávací program Ptáci – Polička – 3.r.

13. 4.     Přijímací zkoušky - 9. r. - 1. termín

             Mezitřídní turnaj ve florbalu od 14.00 hod.

14. 4.     Přijímací zkoušky - 9. r. - 2. termín

              Čtyřlístek – Bystřice nad Pernštejnem – 4. a 5. r

17. 4.     Přijímací zkoušky - 5. r. - 1. termín

              Okresní kolo biologické olympiády

18.4.      Přijímací zkoušky - 5. r. - 2. termín

20. 4.     Pedagogická rada

21. 4.     Projekt Čistá Vysočina

27. 4.     Konzultační den