Ekonomická olympiáda - 9.místo v kraji, 1 bod od postupu do finále

Ekonomická olympiáda

je soutěž s mezinárodním přesahem ve znalostech z ekonomie a financí, která je určena studentům všech středních škol a žákům 8. a 9. ročníků základních škol. Vychází z rámcových vzdělávacích programů MŠMT a přispívá k rozvoji klíčových schopností a znalostí studentů v oblasti finanční gramotnosti a ekonomie. Do letošního ročníku EO pro základní školy se přihlásilo 261 základních škol a bylo otestováno přes 9 000 žáků – mezi nimi i žáci 8. a 9. ročníku naší školy.

Z výsledků online školního kola byly sestaveny výsledkové listiny za kraj. Nejlepších 113 soutěžících z celé ČR bude soutěžit v celorepublikovém finále. Do toho se nikdo z naší školy sice neprobojoval, ale Marku Šindelkovi unikl postup pouze o 1 bod, když se v kraji umístil na 8. -13. místě z 635 soutěžících.

Naše škola jako celek se v krajském žebříčku umístila na velmi pěkném 9. místě.

 Radka Vášová a Miloslava Stará