Oslava dne maminek v mateřské škole a v 1.třídě ZŠ

Oslava ke Dni matek v MŠ a v 1.třídě ZŠ
 
V úterý 16.5. v odpoledních hodinách proběhla v naší mateřské školce besídka ke Dni matek a ke Dni rodiny. Uskutečnila se v prostorách MŠ a byla spojena s posezením s rodiči a drobným občerstvením. Děti vyrobily pro maminky dárečky a přání. Velice nás těší hojná účast a kladné ohlasy rodičů. Budeme se těšit na další společná setkávání.
 

Děti z MŠ a Magda Hejtmánková, ZŘŠ PV

 

Ve stejný den  jsme si do sálu školy pozvali i naše maminky, abychom s nimi společně oslavili jejich  svátek.  Zazpívali jsme písničky, zarecitovali básničky, zahráli pohádku Paleček a jeho kamarádi. Hlavně jsme jim ale předali námi vyrobené dárečky. Děkujeme VŠEM, kteří na naši besídku přišli.

PRVŇÁČCI a tř.učitelka Romana Bukáčková