Učitelka, tř. uč. 8. r., výchovná poradkyně

Jméno: 
Mgr. Dana Hanělová
Telefon: 
566 562 317