Kontakty

Kontaktní informace

ZŠ a MŠ Jimramov, příspěvková organizace

Zřizovatel: Městys Jimramov

Padělek 133, 592 42, Jimramov

Telefon: +420 566 562 512

Email: zsjimramov@unet.cz

Datová schránka: dktmd6g

Kontakty na zaměstnance školy

Ředitel Mgr. Michal Budig 566562512 zsjimramov@unet.cz michal.budig@zsjimramov.cz
Zástupkyně ředitele Mgr. Svatava Hejtmánková 566 562 512 svatava.hejtmankova@zsjimramov.cz
Ekonomka Ing. Alena Štěrbová 566 562 315
Mateřská škola Magda Hejtmánková, DiS 566 562 530 materska.skola@zsjimramov.cz magda.hejtmankova@zsjimramov.cz
Sborovna 566 520 535 zsjimramov@unet.cz
Školní psycholog Mgr. Petra Kočí 561205998 608180114 petra.koci@zsjimramov.cz
Učitel Bc. Jan Hubert 561 205 995 jan.hubert@zsjimramov.cz
Učitelka Mgr. Miloslava Stará 561 205 995 miloslava.stara@zsjimramov.cz
Učitelka Mgr. Sylva Totušková 561 205 993 sylva.totuskova@zsjimramov.cz
Učitelka Mgr. Libuše Kutalová 566 520 535 libuse.kutalova@zsjimramov.cz
Učitelka Mgr. Jaroslava Bartošová 566 520 535 jaroslava.bartosova@zsjimramov.cz
Učitelka Mgr. Hana Buršíková 566 520 535 hana.bursikova@zsjimramov.cz
Učitelka Mgr. Romana Bukáčková 566 520 535 romana.bukackova@zsjimramov.cz
Učitelka Mgr. Jitka Macenauerová 561 205 991 jitka.macenauerova@zsjimramov.cz
Učitelka Mgr. Jitka Šafrová 561 205 990 jitka.safrova@zsjimramov.cz
Učitelka Iva Rabiňáková 561205993 iva.rabinakova@zsjimramov.cz
Učitelka, výchovná poradkyně Mgr. Dana Hanělová 566 562 317 dana.hanelova@zsjimramov.cz
Učitelka, minimální prevence Mgr. Daniela Kozáková 561 205 990 daniela.kozakova@zsjimramov.cz
Multimediální pracovna Mgr. Miloslava Stará 561 205 996
Školník Jan Sobotka 720567255 jan.sobotka@zsjimramov.cz
Školní družina Bc. Zdeňka Bradáčová 566 562 316 zdenka.bradacova@zsjimramov.cz
Školní jídelna Dana Krištofová 566 562 515 skolni.jidelna@zsjimramov.cz
Asistent pedagoga Mgr. Antonín Bradáč antonin.bradac@zsjimramov.unet.cz
Asistent pedagoga Martina Kwiatkowská 561 205 992 martina.kwiatkowska@zsjimramov.cz
Asistent pedagoga, vychovatelka Zdenka Dvořáková 566 520 535 zdenka.dvorakova@zsjimramov.cz
Asistent pedagoga, vychovatelka ŠD Radmila Myslivcová 561 205 992 radmila.myslivcova@zsjimramov.cz
Pověřenec pro ochranu osobních údajů Mgr.et Bc.Luboš Kliment 776 233 879 gdpr@akkliment.cz
Správce tělocvičny Iva Dvořáková 777 305 545