Nabídka kroužků ,výuka náboženství a doučování

Pondělí

 Keramický kroužek I  Sv. Hejtmánková  7.r.  13 - 14,30 h  1 x za 14 dní  
Pondělí  Kroužek Aj  H. Buršíková  1. r.  11, 30 - 12 h    
Pondělí  Přírodovědný kroužek  J. Macenauerová  3. - 5.r  13 - 14, 45 h    
Pondělí  Základy atletiky  R. Vášová  1. st.  13,50 - 14,30 h    
Úterý  Keramický kroužek II  A. Štěrbová  6.r.  13 - 14,30 h  1 x za 14 dní  
Úterý  Německý jazyk pro 1. st. D. Hanělová  4. -5. r.  12,30 -14, 15 h    
Středa  Keramický kroužek III  R. Bukáčková  5.r.  12,15 - 13,30 h  1 x za 14 dní  
Středa  Kroužek Aj  J. Bartošová  2. r.  11,30 -12 h    
Středa  Kroužek Aj  J. Bartošová  1.r.  12,10 - 12, 40    
Středa  Sportovní kroužek  R. Vášová  2. st.  13,45 -14, 30 h

1x za 14 dní dívky

1x za14 dní chlapci

 
Středa  Hudební kroužek  p. Makovská 1.,2.r.  11,30 - 12, 15 h od prosince  výuka ZUŠ ART
Čtvrtek  Dramatický kroužek  R. Myslivcová  4.-5.r. 12,30 - 13,30 h   v rámci ŠD
Pátek  Tanečky  M. Kwiatkowská  1. -2.r.  11, 30 - 12 h    
Pátek  Pěvecký kroužek  A. Bradáč  1. st.  12, 25 -13,10 h    
Čtvrtek  Pěvecký kroužek  M. Budig  2. st.  13,30 - 14,15 h    
Pátek

 Programování  a robotika

J. Hubert  9.r.  13,00 -13, 45 h    

 ( Šablony 4 - EU )

 Čtvrtek Inovativní vzdělávání v zájmovém vzdělávání ve ŠD  M. Kwiatkowská

Kroužky pro žáky ZŠ a děti MŠ

Sudá sobota  Hasičský kroužek  J. Černý, J. Raaschová  10 - 11 hod  
Středa  Rybářský kroužek  p. Kulka  od 15 hod  1 x za 14 dní
Středa  Včelařský kroužek  p. Raaschová, p. Šafr  od 13,30 hod  

Středa

 Sportovně-pohybový

  p. Borovský  16 - 17 hod  pro        MŠ

Doučování žáků ZŠ

Pondělí D. Hanělová
Úterý, čtvrtek R. Vášová
Pondělí L. Kutalová
Čtvrtek A. Bradáč
Úterý R. Bukáčková
Středa S. Hejtmánková
Pondělí, čtvrtek J. Šafrová
Úterý, čtvrtek, pátek M. Stará
Úterý, středa S. Totušková
Úterý, čtvrtek H. Buršíková
Středa M. Budig

Bližší informace o doučování obdrželi rodiče a žáci, kterých se to týká, prostřednictvím el. ŽK.

Výuka náboženství ( nepovinný předmět )

Čtvrtek Základy křesťanství výuka bude probíhat na faře
Čtvrtek Katolické náboženství

 1.r,2. r. - 11,45 h - 12,15 h

 3.r, 4.r ,5.r,- 12,20 - 12,50 h

 6.,7.r, 8.r, 9.r. - 12,55 -13, 25 h