Aktualizace klasifikačního řádu

S platností od 1. 9. 2017 byl aktualizován klasifikační řád.