Základní informace

  

 Provozní řád školní jídelny

 Školní jídelna je součástí Základní školy a Mateřské školy Jimramov.

 Zajišťuje stravování žáků, pedagogických a provozních pracovníků ZŠ, dětí MŠ v době jejich pobytu ve škole a cizích strávníků. Řídí se vyhláškou  č. 107/2005 Sb.

 K vaření obědů pro cizí strávníky má zřízený živnostenský list pro hostinskou činnost.

 

Strávníkům, kterým je oběd vydáván do jídlonosičů, je vymezen čas a prostor pro jejich odběr.

V době prázdnin vaří školní jídelna dle dostatečného počtu přihlášených strávníků.

 

 Výdej obědů :     od  10.50   -  11.00 výdej cizím strávníků

                              11.05    -   výdej žákům 1. stupně ZŠ

                              11.30    -   výdej dětem   MŠ                                                     

                              12.00 a 12, 50     -   výdej žákům 2. stupně

 

Výdej obědů končí pro všechny strávníky ve13.20 hod. Pedagogický dozor ve školní jídelně je zajišťován dle rozpisu ředitelství školy.

Strávníci jsou povinni se chovat ve školní jídelně a přilehlých prostorách slušně a dbát pokynů obsluhujícího personálu.

Odhlašování a přihlašování obědů vždy den předem, nejpozději do 14.30 hod. pracovního dne ve školní jídelně nebo telefonicky na čísle  566 562 515.

 

Podle vyhlášky o stravování má dítě 1. den nemoci nárok na oběd za sníženou cenu, v ostatní dny za plnou cenu.

V případě, že si dítě oběd neodhlásí, hradí plnou taxu, tj. 64 Kč.

Na konci každého měsíce se kontroluje podle třídní knihy docházka žáků do školy a na obědy, neodhlášené obědy v době nepřítomnosti žáka ve škole se hradí od 2. dne nepřítomnosti  v plné výši.

Odhlašování obědů je záležitostí zákonných zástupců, odhlašování není v kompetenci třídních učitelů.

V době vedlejších prázdnin, jsou-li přítomny děti ve školní družině, platí  plnou cenu oběda včetně režie.

 

 Sazby stravného  

  MŠ                               do 6 let                  8,- + 22,- + 8,- Kč

  MŠ                                7 – 10 let              8,- + 24,- + 8,- Kč

   ZŠ                                7 -  10 let                              26,- Kč

   ZŠ                               11 – 14 let                             29,- Kč

   ZŠ                               15 – 18 let                             31,- Kč

  Cizí strávníci            menší porce                            64,- Kč

                                     větší porce                              66,- Kč  

 

 Velká  porce:  Maso 10 dkg /před úpravou/

                        Brambory 25 dkg

                        Rýže 16 dkg

                        Těstoviny 20 dkg

                        Knedlík  9 ks

 

  Menší porce: Maso 8 dkg /před úpravou/

                        Brambory 22 dkg

                        Rýže 15 dkg

                        Těstoviny 18 dkg

                        Knedlík 7 ks

Během měsíce nemůže strávník měnit porci oběda

        

Knedlíky -  objednávky do čtvrtka:  

cena 20,- Kč  -  výdej v pátek    

                                                
Objednávky obědů  den předem  na telefonu telefon 566 562 515   

 

 Personální obsazení:

           p. Novotná     vedoucí kuchařka

           p. Břeňová      kuchařka

           p. Coufalová   pomocná kuchařka

           p. Fajmonová  kuchařka   

           p. Krištofová    vedoucí stravování