Plánované akce na měsíc září a říjen

Akce školy v září a v říjnu 2017

4. září – zahájení školního roku 2017/2018

7. září – v 7.45 hodin na fotbalovém hřišti ukázka výcviku dravců Seiferos,

cena 50 Kč/žák, z toho 30 Kč platí škola

7. – 8. září – adaptační pobyt žáků 6. ročníku v Jimramovských Pavlovicích

8. září – exkurze žáků 2. roč. do muzea v Poličce – Výstava Lego

11. září – dopravní výchova žáků 4. ročníku v Novém Městě na Moravě

15. září – fotografování žáků 1. ročníku do Mladé fronty Dnes

22. září – soutěž dvoučlenného družstva z 8. ročníku se stavebnicí Teifoc, SŠ stavební Jihlava;

- atletický čtyřboj žáků 2. stupně v ZŠ Svratka

27. září – začíná plavecký výcvik žáků 3. a 4. ročníku v Poličce (10 lekcí, do středy 22. listopadu, 4. 12 - pondělí)

28. září – státní svátek

29. září – ředitelské volno pro děti a žáky školy z provozních důvodů

5. října – MPP pro žáky 6. a 7. ročníku

17. října - Pohádkové vaření - 1. ročník, SŠ Polička

20. října – ekologický program pro děti MŠ a žáky ZŠ „Tonda Obal na cestách“

23. října – MPP pro žáky 8. ročníku

24. října – MPP pro žáky 9. ročníku

26. – 27. října – podzimní prázdniny

30. října - 4. listopadu - zájezd skupiny žáků do Velké Británie