Zahájení šk. roku 2021 / 22 a informace k testování žáků

Školní rok 2021/ 22 bude zahájen ve středu 1. 9.  v 7, 30 hod. Žáci si vezmou s sebou přezůvky a psací potřeby.

Testování žáků:
Testování žáků na covid19 proběhne následovně:
– žáci II. až IX. třídy se budou testovat 1.9.2021; 6.9.2021 a 9.9.2021 , a to následovně – ve středu 1. 9. po příchodu do školy odejdou do své třídy, kde se otestují, v dalších termínech je nutné, aby přišli do školy nejpozději do 7, 10 hod.
– žáci I. třídy se budou testovat 2.9.2021; 6.9.2021 a 9.9.2021 před začátkem vyučování v počítačové učebně ( ve vestibulu školy)
– pokud žák nebude v uvedených termínech a časech ve škole, přihlásí se k testování tř. učiteli ihned po svém příchodu do školy
– o případných dalších termínech očkování rozhodne následně hygienická stanice nebo MŠMT
– děti budou testovány obvyklými antigenními testy
Testovat se nebudou muset děti, které:
   a) doloží, že mají 14 dnů od dokončeného očkování (přinesou kopii certifikátu)
   b) mají méně než 180 dnů od pozitivního testu na covid19 (potvrzení od lékaře nebo přeposlat SMS )
   c) doloží negativní výsledek testu z odběrového místa (u antigenních testů starý nejvýše 72 hodin, u PCR testu nejvýše 7 dnů)
– soukromé testování doma a zasílání fotografií nebo samotných testů s výsledkem nelze bohužel akceptovat
– zákonní zástupci žáků 1. ročníku mohou  být přítomni u testování svého dítěte

– v případě pozitivního výsledku antigenního testu bude žák přesunut do izolační místnosti, kde vyčká do doby, než si jej vyzvednou rodiče; následně rodiče s dítětem absolvuji kontrolní PCR test, do doby jeho výsledku bude dítě doma
– v případě pozitivního kontrolního testu budou přijata další opatření pro třídu dle konkrétních pokynů hygienické stanice

Roušky, respirátoty, tělesná výchova, zpěv:
1) Žáci s negativním výsledkem testu, očkovaní žáci nebo žáci po prodělaní nemoci:
– ve třídách bez ochrany dýchacích cest
– ve společných prostorách školy, tj. chodby, toalety, šatny, jídelna (mimo vlastní konzumace jídla) s rouškou nebo respirátorem
– běžná účast na tělesné i hudební výchově včetně zpěvu

2) Žáci, kteří odmítnou testování a nedoloží svou bezinfekčnost jiným způsobem:
– po celou dobu pobytu ve škole (tj. i při výuce) s rouškou nebo respirátorem
– při konzumaci svačiny nebo oběda musí být o samotě nejméně 1,5 m od ostatních osob, nesmí se svačinou popocházet
– při tělesné výchově nesmí ve vnitřních prostorách cvičit, při hudební výchově nesmí zpívat

3) Žáci, kteří odmítnou testování, nedoloží svou bezinfekčnost jiným způsobem a odmítnou po celou dobu pobytu ve škole (tj. i při výuce) být s rouškou nebo respirátorem se nebudou moci výuky účastnit, budou muset zůstat doma a doplňování učiva budou muset zajistit zákonní zástupci ve stejném režimu, jako když je dítě nemocné. Dálková výuka pro tyto žáky nebude školou zajišťována.