Projekt Školní les - Jimrales

Jimrales

 

J          Jedinečnost

I           Individualita

M        Možnosti

R         Respekt

A         Aktivita

L         Laskavost

E         Ekologie

S          Spolupráce

 

Jimrales je školní les, který se nachází nad školou v Jimramově. Skládá se ze dvou částí. První část je kopec o ploše cca 1800 m2 a druhá je rovinka na vrcholu kopce o rozloze cca 920 m2. Celkové převýšení od školy k vrcholu je 50 m na vzdálenosti 160 m.

S nápadem školního lesa přišla paní učitelka Macenauerová, která se o této myšlence dozvěděla na Globe setkání a znovu na konferenci EVVO. O nápad se podělila s učiteli a paní ředitelka zavolala panu starostovi. Pan starosta Homolka nápad podpořil. Ve škole se sešel s paní ředitelkou, učitelkou a Martinem Křížem, který projekt zastupuje.

Spodní část lesa se nechá zarůst volným náletem. V části již roste pár modřínů a javorů a také lísky a bezy. Téměř celá část byla v lednu vykácena kvůli stromům napadeným kůrovcem. Větve posunuli lesníci na kraj a budeme sledovat jejich degradaci. Jako hranice mezi volně rostlým lesem a vysázeným lesem byly ponechány modříny. Ty však nevydržely při silném větru a zlomily se.

Horní část osázeli žáci druhého stupně při oslavách Dne Země 27.4. 2022. Nahoře na žáky čekal pan Šantora se svými pomocníky. Pan Šantora žákům ukázal hranici lesa a s deváťáky začal na hranici stavět oplocenku. Žáci 6., 7. a 8. třídy plochu nejdříve vyčistili. Poté zasázeli 200 smrků. Mezitím přijel pan Polívka, který dovezl další druhy stromů. Žáci pak sázeli douglasky, duby, buky a modříny. Kromě sázení si žáci všimli i několika živočichů, např. slunéčka sedmitečného nebo užovky podplamaté, u které nejdříve křičeli: „Zmije“. Žákům šla práce od ruky a zasadili okolo 600 stromů. Během dopoledne byla hotová i oplocenka.

Dalšími plány je zavést děti prvního stupně do Jimralesa, jít prozkoumat druhy stromů v neoplocené části a výsledky porovnat s pozorováním pupenů v zimě. Před prázdninami se bude sešlapávat tráva. V novém školním roce budeme sešlapávat trávu, porovnávat růst obou částí, poznávat druhy stromů, kreslit, malovat, zapisovat a fotit.

Mgr. Jitka Macenauerová