Rozvrh pro 4. ročník

Hod 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Od 7:25 8:20 9:25 10:20 11:15 12:05 12:55
Do 8:10 9:05 10:10 11:05 12:00 12:50 13:40
Po
ČJ
M
AJ
VL
PV
Út
M
INF
TV
AJ
ČJ
St
M
VL
ČJ
HV
ČJ
Čt
M
TV
AJ
PVD
ČJ
ČJ
M
VV
VV
ČJ